การใช้งานระบบ E-sign เพื่อลงนามในสัญญารับทุน

โดย นายอลงกต เทพคำอ้าย

การใช้งานระบบ E-sign เพื่อลงนามในสัญญารับทุน เป็นระบบที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงนามในสัญญา มีขั้นตอนดังเอกสารแนบท้าย

มีข้อควรระวังในการกดยืนยัน “เสร็จสิ้น” ควรตรวจสอบว่าได้ลงนามทุกจุดแล้ว จึงกดยืนยันเสร็จสิ้น

คู่มือการใช้งาน

 297 total views,  2 views today