Quick Win Project ทุนสนับสนุนวิจัย 400,000 บาท

เตรียมต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์
💸💸ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด 400,000 บาท (สำหรับยกระดับงานวิจัย) ระยะเวลา 6 เดือน

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ

“การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (RT2)”

🚩เงื่อนไข

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ไม่เคยรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนอื่นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากโครงการเดียวกัน
  • งานวิจัยที่ต่อยอดต้องอยู่ในระดับ Preliminary Research ขึ้นไป
  • สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย

📌คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/RT2-2566
Template (WORD) (PDF)

สนใจส่งข้อเสนอโครงการด้วยรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ( .docx และ .pdf) พร้อมด้วย 3 Minutes VDO
ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ก.ย. 2565
ทางอีเมล deeptechfund@step.cmu.ac.th (CC: งานบริหารงานวิจัยฯ ที่อีเมล researchnews@eng.cmu.ac.th)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-385 3936 (วิ)

 623 total views,  2 views today