งานวิจัยเด่น

บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการทางเทคนิคแก่อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Oilfield Service Company) และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมปิโตรเลียม (ECLIPSE & PETREL) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม โดยข้อตกลงนี้ บริษัทฯ บริจาคลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางวิศวกรรมปิโตรเลียม จำนวน 4 โปรแกรม รวม 33 ลิขสิทธิ์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและวิจัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระยะแรกเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มกราคม 2565

 179 total views,  1 views today