วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online!!!

ประกาศ!!!วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดให้บริการระบบออนไลน์ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปผู้สนใจส่งบทความวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ สามารถสมัครสมาชิกและส่งบทความได้ที่http://ejournal.eng.cmu.ac.th/

 435 total views,  1 views today