การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ การเสนอขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัย
และขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยบุคลากรผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่หัวข้อ วิเทศสัมพันธ์ > การขอรับทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (คณาจารย์) จากมหาวิทยาลัย และจากคณะฯทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศการให้ทุนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่นี่และประกาศให้การสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่นี่

โดยมีช่วงการเดินทาง กำหนดยื่นเอกสารขอรับทุน ดังนี้
งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
งวดที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนในงวดที่ 1 สามารถนำส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 262 total views,  1 views today