หน่วยงาน

จำนวนบุคลากรในงาน

ประเภทระดับ
ปริญญาเอก
ระดับ
ปริญญาโท
ระดับ
ปริญญาตรี
ระดับ
ปวส.
รวม
ข้าราชการ0000
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)1416
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)02204
รวม163010

โครงสร้างการบริหารงาน


 1,176 total views,  8 views today