หน่วยงาน

จำนวนบุคลากรในงาน

ประเภทระดับ
ปริญญาเอก
ระดับ
ปริญญาโท
ระดับ
ปริญญาตรี
ระดับ
ปวส.
รวม
ข้าราชการ0000
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)1427
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)02204
รวม164011

โครงสร้างการบริหารงาน


 1,457 total views,  1 views today